O NÁS


Našim cieľom je realizovať poradenstvo pre klientov, ktorých projekty majú za cieľ znižovať emisie z výrobných procesov, znižovať objem odpadov z priemyselných a komunálnych činností a zhodnocovať ich, nakladať s odpadmi v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, aplikovať princípy cirkulárnej ekonomiky, využívať obnoviteľné a alternatívne zdroje energie pre výrobu elektriny, tepla, prípadne chladu pre maximalizáciu synergických efektov.

KONTAKTUJ NÁS

Pre viac informácií a kontakt napíšte e-mail.